Geopusle mängu andmete ettevalmistamine

Täna avame natuke Geopusle mängu loomise telgitaguseid ja valmistame ette ühe uue mängu (CGI Euroopa riigid) geoandmed. Ühest küljest on see rohkem mulle endale tegevuste dokumenteerimiseks (no et ei peaks iga kord netis tuhlama :)
Teiseks on tegevused üsna universaalsed ja võivad sobida suvaliste geoandmete töötluseks.

Tööriistad

Kasutame siin juhendis töökeskkonnana Ubuntu 13.10 op-süsteemi.
Andmebaasiks PostgreSQL 9.1 koos PostGIS 2.1 laiendusega.
Andmete laadimiseks PostgreSQL andmebaasi shp2pgsql (tuleb koos PostGIS'iga) ja OGR
Kergeks töötluseks ja visuaalseks valideerimiseks QGIS

Andmete leidmine

Vabade litsentsidega või tasuta jagatavaid andmeid on praeguseks võimalik üsna lihtsasti leida. Reeglina on mingi piirkonna geoandmete allikaks riiklikud asutused, Eestis näiteks Maa-amet, Soomes Maanmittauslaitos. Tihtilugu on riiklikud andmekogud liiga detailsed või liiga keerulise struktuuriga, et mõne lihtsa probleemi jaoks neid kasutada. Ja kui probleem on piiriülene, siis ühe riigi andmetest ei piisa ja 99% erinevate riikide andmed omavahel kuidagi ka kokku ei käi.
Õnneks pakuvad tasuta geoandmeid ka kogukonnapõhised ühendused nagu OpenStreetMap (OSM andmete allalaadimise on teinud lihtsaks geofabrik.de), Natural Earth, GeoNames.

Kuna hetkel on vaja Euroopa riikide pindasid, siis kõige lihtsam viis on kasutada Natural Earth andmeid.

Laeme alla keskmise detailsusega riikide andmestiku:

$ wget http//www.naturalearthdata.com/download/50m/cultural/ne_50m_admin_0_countries.zip

Andmete laadimine andmebaasi

Teeme PostgreSQL uue andmebaasi "dbname", lisame PostGIS laienduse (pgAdmin III):

create extension postgis;

Pakime arhiivi lahti ja laeme andmebaasi:

$ unzip ne_50m_admin_0_countries.zip 
$ shp2pgsql -s 4326 -W LATIN1 ne_50m_admin_0_countries.shp ne_50m_admin_0_countries | psql -h dbhost -d dbname -U dbuser

Andmete töötlus

Selekteerime välja CGI riigid ja teisendame koordinaatsüsteemi EPSG:3034:

create table cgi_europa_multi as 
select gid,admin as country, ST_Transform(geom,3034) as geom from 
ne_50m_admin_0_countries where adm0_a3 in 
('EST','FIN','SWE','NOR','GBR','PRT','ESP','DNK','FRA','ITA','CHE','LUX','BEL','NLD','DEU','HUN','SVK','CZE','POL','UKR'); 
alter table cgi_europa_multi add primary key (gid);

Avame QGISi ja vaatame kuidas meie euroopa välja näeb:

Et riigid oleksid kompaktsed ja selgelt tuvastatavad, siis oleks vaja mõndadel riikidel väga perifeersed osad eemaldada (Prantsusmaa, Hispaania, Portugali, Hollandi, Norra kaugemal asuvad osad). Lammutame riikide pinnad lihtpindadeks:

create table cgi_europa_simple as select gid, ST_GeometryN(geom,generate_series(1,ST_NumGeometries(geom))) AS geom FROM cgi_europa_multi;

Lisame tabeli cgi_europa_simple QGISi kihina, aktiveerime kihi muutmise, kustutame käsitsi üleliigsed pinnad ära, salvestame.
Ühendame järgi jäänud pinnad riikideks uuesti kokku (et Saaremaa ikka Eesti saar oleks :)

create table cgi_europa as 
select t2.gid,t2.country,( 
select ST_Multi(ST_Collect(geom)) from cgi_europa_simple t1 where t1.gid=t2.gid) AS geom from cgi_europa_multi t2;

Nüüd näeb meie kiht välja nii:

See on tulemus, mida soovisime. Geopusle mäng kasutab andmeallikana MySQL andmebaasi või GeoJSON faili, seega on vajalik konverteerida tulemus lihtsasti käsitletavasse vaheformaati. Ekspordime tabeli andmebaasist GeoJSON failiks:

$ ogr2ogr -f "GeoJSON" cgi_eu_countries.json PG:"host=dbhost dbname=dbname user=dbuser port=dbport" "cgi_europa"

Nüüd on olemas fail, mille saab laadida pusle mängu.

 • postgis
 • qgis
 • ogr
 • geojson
 • shp

Mihkel Oviir:2014-02-12
Generic placeholder image